Slamsugning

 
 
Slamsugning/högtrycksspolning
Genom att slamsuga och spola brunnar och andra avloppssytem regelbundet kan man undvika onödiga kostnader. Genom att suga/spola undviker man att grus och slam följer med ut i ledningarna och orsakar stopp. Högtrycksspolning sker genom att högeffektiva vattenpumpar under kraftigt tryck pressar fram vatten genom en slang. Olika typer av munstycken används, beroende på arbetets art. Ett vanligt uppdrag är exempelvis renspolning av igensatta avloppsledningar.