TIMRÅ ÅTERVINNINGSCENTRAL
Vad kan jag lämna?
 
På återvinningscentralen kan alla hushåll i Timrå kommun kostnadsfritt lämna t.ex:
- GROVSOPOR
- FARLIGT AVFALL
- FÖRPACKNINGAR
- VITVAROR (SPIS, TVÄTT, DISK OCH KYLMÖBLER)
- BATTERIER
- ELEKTRONIK (ALLT MED SLADD OCH/ELLER BATTERI)