Farligt avfall

Farligt avfall är sådant material som kan vara skadligt för omgivningen. Detta innebär att dessa produkter ska skiljas från de vanliga soporna. Detta gör man enklast genom att alltid försöka behålla ursprungsförpackningen för att sedan lämna denna på återvinningscentralen. Är ursprungsförpackningen borta kan du sätta på en etikett där innehållet anges. På så sätt kan Du bidra till att värna om miljön då du hanterar farligt avfall.
 
Batterier är exempel på ett farligt avfall som ska skiljas åt från de vanliga soporna. Mindre batterier läggs i de batteriholkar som finns uppsatta runt om. Större batterier så som bilbatterier kan man lämna på återvinningscentralen.
Här följer några andra exemple på farlig avfall:

Om du har några frågor angående hantering av farligt avfall kontakta Tirab 060-573915